Live På NUNNAN med Kristian och Patrik

Två av Gotlands Välkända Musiker Kristian Tallroth och Patrik Silvereke

 underhåller med eget Material och covers.

Lördag den 8e Maj ca 23.00. Välkomna